JMX Norr AB grundades med en passion för maskiner, entreprenad och bygg. Med tiden har vi transformerats från en underleverantör med några maskiner till att vara en modern entreprenadfirma. JMX Norr AB besitter numera multikompetens, är breda nog att verka under årets alla månader, samt flexibla att snabbt kunna ställa om och anpassa oss efter projektens omfattning och utmaningar. Självklart har vi kvar vårt brinnande intresse för maskiner. Välkommen till din entreprenadfirma i Boden, Luleå, Älvsbyn, Piteå, Kalix, övriga Norrbotten samt Västerbotten.

JMX Norr ingår i samma koncern som LMJ Linjearbeten AB samt Skogs- och Kraftkonsulterna i Norr AB (SKKAB) och kan därmed erbjuda en helhetslösning eller verka som en integrerad partner i infrastrukturprojekt, även på flertalet platser samtidigt, skulle så projektet kräva det.

JMX Norr personalpolicy är att årligen vidareutbilda medarbetare inom de teknikgrenar vi är verksamma inom och vid behov rekrytera ny personal.

Vi har ett internt traineeprogram där vi vidareutvecklar våra medarbetare dels genom intern kompetens och även med hjälp av externa utbildningar.

Vår vision är att vara ett respekterat kunskapsföretag inom entreprenad, mark samt bygg & anläggning.

JMX Norr ABs affärsmodell bygger på enkelhet och kundfokus med målet att det ska vara lätt att göra affärer med oss. Därför har vi en decentraliserad och kundnära organisation. Det är det enskilda arbetsteamet som är navet i verksamheten och det är individen som genom sitt arbete och förhållningssätt omvandlar företagets samlade kunskap, erfarenhet och kreativitet till konkret nytta åt våra kunder.

JMX Norr AB ska etablera sin position som ett respekterat företag inom entreprenad genom att vidareutveckla affärsenheter och medarbetare. All utveckling och expansion ska genomföras med strikta krav på lönsamhet vilket leder till en trygg och långvarig kundrelation, samt en hållbar och stimulerande arbetsmiljö.